Welcome to TGM Panel

How can we help you today?
Questions
Topics

Vad är TGM Panel?

0

TGM Panel tillhör en global marknadsundersökningsleverantör – TGM Research FZE. TGM Panel genomför undersökningar på Internet eller Mobil å ledande marknadsundersökningsföretags vägnar. Undersökningarna täcker ett brett område av ämnen så som: produkter, märken, reklam likaväl som andra ämnen av generellt intresse. Marknadsundersökare från företag, agenturer, utbildningar, och media kontaktar oss för att samla in information och åsikter från våra paneldeltagare.

Posted 1 year agoby Kasia Pytka
#431
TGM Research - mobile surveys

TGM Panel Sverige tillhör en global marknadsundersökningsleverantör - TGM Research FZE. Vi lever alla i en digital värld. Låt oss upptäcka den med marknadsundersökningar. Gå med för att deltaga i denna mobila resa.